Karin Flygare

Leg. psykoterapeut

Samtal med utgångspunkt KBT

Om mig

Genom att under många år ha arbetat inom såväl barn & ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och primärvård har jag god erfarenhet av att möta människor med varierande svårigheter/problem.


Som KBT-terapeut har jag speciellt fördjupat mig i schematerapi (ST), en vidareutveckling av traditionell kognitiv beteendeterapi som innebär större fokus på barndomserfarenheter och alliansen mellan terapeut och klient. Därutöver är jag utbildad i dialektisk beteendeterapi (DBT) som bl.a. baseras på mindfulness.

Utbildningar

Familjeterapiutbildning (1999)
 
Socionomprogrammet (2004)

 
Intensivkurs i Dialektisk Beteende Terapi (2009)
 
Schematerapi modul A (2012)
 
Legitimerad psykoterapeut vid Svenska institutet för kognitiv psykoterapi (2013)
 
Schematerapi modul B (2015)

Sexologi 15 p (2018)

Schematerapi modul C (2018)

Intensivkurs i Compassionfokuserad terapi (CFT) (2018)
 Övrigt
 
Mottagningen är i enlighet med patientsäkerhetslagen registrerad som vårdgivare hos socialstyrelsen och har avtalstecknad patientförsäkring.

Tjänster


Det är inte ovanligt för människor att någon gång under livet hamna i en problematisk livsstituation. Oftast kan man lösa problemen på egen hand eller med hjälp av sina närstående, men ibland kan man behöva samtala med någon utomstående, t.ex. med en terapeut.Jag erbjuder psykoterapeutisk behandling för:

Nedstämdhet, depression
Oro och olika ångesttillstånd​​​​​
Tvångshandlingar
 Hälsoångest (tidigare hypokondri)
 Panikattacker (syndrom)
 Negativ självbild & låg självkänsla
 Sömnproblem
 Stressproblem
 Relationsproblem
 Kriser
Fobier av olika slag, t.ex. social fobi

 
Jag vänder mig till både privatpersoner som till företag. Jag tar också emot personer som i anslutning till utbildningar önskar gå i egenterapi.

_________________________

Kontakt

_________________________

En samtalskontakt bygger på ett öppet samarbete kring tidsramar, behandlingsmål och terapeutiska metoder. Det första samtalet ägnas huvudsakligen till att identifiera problemområden och diskutera behandlingsmål.

Välkommen att kontakta mig om du har några frågor eller funderingar. Min vision är att vi tillsammans ska finna hållbara lösningar på dina problem så att du kan gå vidare i livet i den riktning du själv önskar.